Star Of Elune

szczeniaki CHIARRA & DALLAS

Szczeniaki Owczarka Australijskiego są już na świecie
 CHIARRA 31 stycznia urodziła dziewięć zdrowych szczeniaków
1 blue merle suczka – nbt (ogon 2/3) 
2 black tri suczki – nbt (krótki ogon) & długi ogon (pełny) 
2 blue merle pieski – nbt (krótki ogon)  & długi ogon (pełny)
4 black tri pieski – 2 nbt (krótki ogon) & 2 długi ogon (pełny)
dam: RENDEZ VOUS CON ELUNE DELLA TERRA DEL FALCO
(HD-A, HSF4 -clear, DM – carrier, CEA – clear, PRA prcd – clear, CMR1 – clear, NCL6 – clear, MH – clear,
MDR1 – clear, eyes – clear)
sire: ESQUIRE CARCASSONNE TOLUGO
(HD-A1, ED – 0/0, HSF4 – clear, DM – clear, CEA – clear, PRA prcd – clear, CMR1 – clear,
MDR1 – clear, eyes – clear)

WE DON'T HAVE AVAILABLE PUPPIES FROM THIS COMBINATION

RENDEZ VOUS CON ELUNE DELLA TERRA DEL FALCO
HD-A, HSF4 -clear, DM – carrier, CEA – clear, PRA prcd – clear, CMR1 – clear, NCL6 – clear, MH – clear, MDR1 – clear, eyes – clear, no vaccination reaction
ESQUIRE CARCASSONNE TOLUGO
HD-A1, ED – 0/0, HSF4 – clear, DM – clear, CEA – clear, PRA prcd – clear, CMR1 – clear, MDR1 – clear, eyes – clear, no vaccination reaction